Hakkımızda


ICUS, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, 19.01.2001 tarih, 24292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyet kazanmış, kentsel çalışmaları konu alan uluslararası bir araştırma merkezidir. 15 kurucu üyesinden altısı yabancı olan ICUS’un amaçlarından biri ulusal ve ortak kültürel özellikler gösteren Türkçe konuşan ülkeler dâhil uluslararası alanda üniversitelerle ve kent ile ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak ve işbirliğini geliştirmektir.

ICUS kente, mekana ve topluma temas eden tüm konuları disiplinlerarası bir bakış açısıyla tartışmaya ortam sunar. Kent üzerine fikir geliştirmeyi, bilgi ve birikimini artırmayı hedefleyen ICUS, bilimsel toplantılar, söyleşiler ve çalışmalar organize ederek, bilgi üretme konusunda faaliyetlerini sürdürür. Bu kapsamda, kent odaklı bir söyleşi ve tartışma serisi ile, farklı disiplinlerle bağ kurarak, bu araştırma ve tartışma ağını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. 

İletişim Adresi: Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi YTÜ Mimarlık Fakültesi, 34349 İstanbul

Telefon: +90 212 3832585 E-posta: icus@yildiz.edu.tr ; icus.ytu20@gmail.com