YÖNETİM

YÖNETİM KURULU


Doç. Dr Esin AKTUĞLU AKTAN - Müdür

 

1970’te İzmir’de doğdu. 1988 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü, 1995 yılında da Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 1996 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde başlayan doktora ve akademisyenlik hayatına, 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devam etti. 2006 yılında doktor ve 2015 yılında da doçent unvanını aldı. Fakülte Kurulunda Bölüm Araştırma Görevlisi temsilciliği, Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği, Bölüm Başkan yardımcılığı ve çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Halen YTÜ Şehircilik Anabilim dalında çalışmaktadır. 2013’te başlayan Urban Design Group üyeliği, 2015’te Megaron Dergisi yayın kurulu üyeliği/editör yardımcılığı ve 2023’te YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS’ta müdürlük görevi devam etmektedir. İlgi alanları; kent biçimi, kentsel morfoloji, kentsel tasarım, kentsel ulaşım, kentsel ütopyalar ve tasarım-grafik eleman/ilke ve ifade biçimleridir.

 

 

Prof. Dr. Nilgün Çolpan ERKAN - Müdür Yardımcısı

 

Yıldız Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1995 yılında YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde göreve başlamış, 2013 yılından bu yana doçent doktor olarak görevini sürdürmektedir. Kurucuları arasında bulunduğu ve halen yönetim kurulu üyesi olduğu YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi – ICUS’ta 2005-2009 yılları arasında da yönetim kurulu üyeliği, 2009-2012 yılları arasında müdür yardımcılığı ve 2017-2020 yılları arasında müdürlük görevlerini yürütmüştür. Aynı zamanda halen yayın kurulunda yer aldığı YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Megaron’un, 2015-2019 yılları arasında yardımcı editörlüğü görevinde bulunmuştur. Uzmanlık alanları kentsel tasarım, çevre psikoloji konularıdır.

 

 

 

Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT - Müdür Yardımcısı

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Koruma alanındaki yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1997 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Koruma ve Restorasyon Stüdyosu’nda ders vermeye başlamıştır. “Türkiye’nin Modern Mimarlık Mirasının Korunması: Kuram ve Yöntem Bağlamında Bir Değerlendirme” konulu doktora çalışmasını 2008 yılında tamamlamıştır. Bu alandaki çalışmalarını 2002-2003 yıllarında DAAD araştırma bursu ile bulunduğu Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yürütmüştür. Koruma teorisi ve tarihi, modern mimarlık mirasının korunması, tarihi çevre koruma ve tarihi dokuda tasarım konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 2002 yılında kurulan DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu yürütme kurulundadır. 2004 yılından itibaren ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi olmuştur.

 
 
 

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

 

1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Lisans, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans ve 1994 yılında Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1986 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yurtiçi/yurtdışı bildiri ve makaleleri, çeşitli yarışma ve proje çalışmaları vardır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans ve lisansüstü programları başta olmak üzere yurt içinde ve dışında çeşitli üniversitelerde ders vermiştir. Komisyon üyelikleri yanı sıra proje/yarışma jüri üyelikleri ile idari görevlerde (Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve Bölüm Başkan yardımcılığı) bulunmuştur. 2013-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne, 2017-2019 arasında UNESCO-Yaratıcı Şehirler Ağı, İstanbul Tasarım Şehrine danışmanlık yapmıştır. 2018’den beri INTBAU Türkiye Başkanıdır. 2017 - 2020 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 
 

Doç. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU 

 

1976 yılında Almanya'nın Karlsruhe kentinde doğdu. Ortaöğrenimini Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2001 yılından beri YTÜ Mimarlık Bölümü mensubudur. Eğitim döneminden başlayarak çok sayıda ulusal ve uluslararası atölye çalışmalarında hem katılımcı hem de organizasyon kurulu üyesi olarak yer aldı. Bir kısmında ödüller de kazandığı çok sayıda ulusal mimari proje yarışmasında tasarımcı olarak yer aldı. YTÜ Mimarlık Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Şu anda da YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, ICUS Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi Müdürlüğü, YTÜ Mimarlık Fakültesi Megaron Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Çalışmalarını Mimarlık Eğitimi, Tarihi Çevre Tasarım İlişkisi, Mimari Tasarımda Toplum-Kültür Etkileri, Bağlamsal Tasarım konularında sürdürmektedir.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ERDEM OKUMUŞ

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden 2011 yılında, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Kentsel dönüşüm ve kentsel yaşam kalitesi ilişkisi ekseninde sürdürdüğü yüksek lisans tezini 2014 yılında, “Kentsel mikro iklimin iyileştirilmesine yönelik kent dokularında ısı adası etki değerlendirme ve azaltım stratejileri geliştirme modeli: İstanbul örneği” isimli doktora tezini ise 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2020-2021 yılları arasında Delft Teknoloji Üniversitesi, AE+T Bölümü, Tasarım Enformatiği Kürsüsü’nde “Kentsel ısı adası etkilerini azaltmaya yönelik hesaplamalı tasarım yaklaşımları” konusunda misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora araştırmaları YÖK, TÜBİTAK ve İTÜ tarafından desteklenmiş, doktora tezi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından “2022 Yılı En Başarılı Tez Ödülü”ne layık görülmüştür. 

YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2017 yılında başladığı görevini, 2022 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi olarak sürdürmekte olan araştırmacı, yine 2022 yılından bu yana YTÜ Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kent iklimi, kentsel ısı adası/serin ada konsepti, iklim azaltımı/adaptasyonu, ekolojik kentsel tasarım, uygulamalı kent bilimi, veriye dayalı kentsel analitik ve GIS/WebGIS ana uzmanlık alanları olmakla birlikte, hesaplamalı tasarım yaklaşımları, üretken kentsel tasarım prosedürleri ve dijital ikiz gibi konular ilgi alanları arasında yer almaktadır.

 

Öğr. Gör. Dr. Serhat ULUBAY

 

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı'nda 2015 ve 2021 yıllarında tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda Öğr. Gör. Dr. olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

 

ARAŞTIRMACILAR


Arş. Gör. Araf Öykü TÜRKEN

 

2017 yılında Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nden, 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Programı'ndan mezun oldu. Güncel olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Doktora Programı'nda eğitimini sürdürmekte, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS bünyesinde araştırmacı olarak görev almaktadır. Kentsel tasarım, katılımcı planlama, dijital katılım, hibrit kent deneyimi ve yürünebilirlik konularına ilgi duymakta ve akademik çalışmalarını bu bağlamda sürdürmektedir.