YÖNETİM

YÖNETİM KURULU


Doç. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU - Müdür

 

1976 yılında Almanya'nın Karlsruhe kentinde doğdu. Ortaöğrenimini Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2001 yılından beri YTÜ Mimarlık Bölümü mensubudur. Eğitim döneminden başlayarak çok sayıda ulusal ve uluslararası atölye çalışmalarında hem katılımcı hem de organizasyon kurulu üyesi olarak yer aldı. Bir kısmında ödüller de kazandığı çok sayıda ulusal mimari proje yarışmasında tasarımcı olarak yer aldı. YTÜ Mimarlık Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Şu anda da YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, ICUS Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi Müdürlüğü, YTÜ Mimarlık Fakültesi Megaron Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Çalışmalarını Mimarlık Eğitimi, Tarihi Çevre Tasarım İlişkisi, Mimari Tasarımda Toplum-Kültür Etkileri, Bağlamsal Tasarım konularında sürdürmektedir.

 

 

 

 

Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT - Müdür Yardımcısı

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Koruma alanındaki yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1997 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Koruma ve Restorasyon Stüdyosu’nda ders vermeye başlamıştır. “Türkiye’nin Modern Mimarlık Mirasının Korunması: Kuram ve Yöntem Bağlamında Bir Değerlendirme” konulu doktora çalışmasını 2008 yılında tamamlamıştır. Bu alandaki çalışmalarını 2002-2003 yıllarında DAAD araştırma bursu ile bulunduğu Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yürütmüştür. Koruma teorisi ve tarihi, modern mimarlık mirasının korunması, tarihi çevre koruma ve tarihi dokuda tasarım konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 2002 yılında kurulan DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu yürütme kurulundadır. 2004 yılından itibaren ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi olmuştur.

 

 

 

Doç. Dr Esin AKTUĞLU AKTAN - Müdür Yardımcısı

 

1970’te İzmir’de doğdu. 1988 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü, 1995 yılında da Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. 1996 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde başlayan doktora ve akademisyenlik hayatına, 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devam etti. 2006 yılında doktor ve 2015 yılında da doçent unvanını aldı. Fakülte Kurulunda Bölüm Araştırma Görevlisi temsilciliği, Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği, Bölüm Başkan yardımcılığı ve çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Halen YTÜ Şehircilik Anabilim dalında çalışmaktadır. 2013’te başlayan Urban Design Group üyeliği, 2015’te Megaron Dergisi yayın kurulu üyeliği/editör yardımcılığı ve 2020’de YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS’ta müdür yardımcılığı devam etmektedir. İlgi alanları; kent biçimi, kentsel morfoloji, kentsel tasarım, kentsel ulaşım, kentsel ütopyalar ve tasarım-grafik eleman/ilke ve ifade biçimleridir.

 

 

 

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

 

1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Lisans, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans ve 1994 yılında Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1986 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yurtiçi/yurtdışı bildiri ve makaleleri, çeşitli yarışma ve proje çalışmaları vardır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans ve lisansüstü programları başta olmak üzere yurt içinde ve dışında çeşitli üniversitelerde ders vermiştir. Komisyon üyelikleri yanı sıra proje/yarışma jüri üyelikleri ile idari görevlerde (Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ve Bölüm Başkan yardımcılığı) bulunmuştur. 2013-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne, 2017-2019 arasında UNESCO-Yaratıcı Şehirler Ağı, İstanbul Tasarım Şehrine danışmanlık yapmıştır. 2018’den beri INTBAU Türkiye Başkanıdır. 2017 - 2020 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 

 

 

Doç. Dr. Nilgün Çolpan ERKAN 

 

Yıldız Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1995 yılında YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde göreve başlamış, 2013 yılından bu yana doçent doktor olarak görevini sürdürmektedir. Kurucuları arasında bulunduğu ve halen yönetim kurulu üyesi olduğu YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi – ICUS’ta 2005-2009 yılları arasında da yönetim kurulu üyeliği, 2009-2012 yılları arasında müdür yardımcılığı ve 2017-2020 yılları arasında müdürlük görevlerini yürütmüştür. Aynı zamanda halen yayın kurulunda yer aldığı YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Megaron’un, 2015-2019 yılları arasında yardımcı editörlüğü görevinde bulunmuştur. Uzmanlık alanları kentsel tasarım, çevre psikoloji konularıdır.

 

 

 

 

Doç. Dr. Selim ÖKEM 

 

 

Doç. Dr. Gökçe TUNA TAYGUN 

 

1975 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu, 1998’de yüksek lisans ve 2005 yılında da doktora eğitimini tamamladı. YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nda 1996 yılında başladığı görevine halen devam etmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimde ders vermekte, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmekte, akademik ve idari komisyonlar ve jürilerde görev almaktadır. YTÜ Mimarlık Fakültesi Megaron e-Dergisi’nde editör yardımcısı olarak çalışmakta, ulusal ve uluslararası alanda dergilerde hakemlik ve yarışma jüri üyeliği yapmaktadır. 2017 - 2020 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Yeşil Yapı ve yapı ürünleri, yapı ürünlerinin ve malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi ve çevresel etki değerlendirmesi konularında ulusal ve uluslararası alanda makale, bildiri, araştırma projesi gibi akademik çalışmaları bulunmaktadır.

 

 

 

ARAŞTIRMACILAR


Arş. Gör. Neslişah KESİCİ

 

1994 yılında Ankara'da doğdu.  2012 yılında Gazi Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.  2012 - 2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’na başladı ve halen tez aşamasında lisansüstü eğitimini sürdürmekte. 2018 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev almakta. 2020 yılı itibariyle YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS bünyesinde araştırmacı olarak yer almaktadır.

 

 

 

Arş. Gör. Serhat ULUBAY

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı'nda 2015 yılında tamamladı. Halen aynı programda doktora eğitimine devam etmekte ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.