GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

 Kentsel Çalışmalar Atölyesi 1: Boğaziçi Köyleri / 12-18 Nisan 2006

 Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi / 29 Ocak 2008

 Kurtarabilirsiniz You Can Rescue / 4 Mayıs 2010

 Cultural Layers of Public Space / 4-17 Temmuz 2010

 Konsantrasyon Motivasyon Stres / Gözde Balcı Dinçşahin / 1 Aralık 2010

 

 Proje 0. Saniye: Deprem Sırasında Davranış Biçimi / 4 Nisan 2017

  Afet Öncesi, Sırası ve Sonrası Davranış / 8 Mayıs 2017

 Kent ve Güvenlik / 15 Mart 2018

 Tarihin Sıfır Noktasına Doğru Yolculuk Göbeklitepe Teknik Gezisi / 20-23 Nisan 2019

 Engelsiz Kampüs / 18 Mayıs 2019

 Tasarım Eğitiminde Nesiller Arası İletişim / Banu Uzkut Onuk / 1 Ekim 2019